ناشناس

My feedback

 1. 47 رأی‏
  رأی
  ورود
  بررسی کن!
  (در حال فکر کردن...)
  تنظیم مجدد
  یا با وارد شین
  • facebook
  • google
  با نام وارد شوید (خروج)
  برای شما باقی مانده است! (?) (در حال بررسی…)
  ناشناس نظر دادند  · 

  طبق دستور بانک مرکزی کدهای ussd قراره تا آخر امسال برای استفاده از رمز دوم بانکها ممنوع بشه و آپ هم اعلام کرده تا پایان سال این کدها رو غیر فعال میکنه و فقط ازطریق اینترنت فروش شارژانجام میشه.

پیشنهادات و راهنمای شیپور