... من پیشنهاد می کنم

لطفا برنامه تاچ سی رو هم بسازید

12 رأی‏
رأی
ورود
بررسی کن!
(در حال فکر کردن...)
تنظیم مجدد
یا با وارد شین
  • facebook
  • google
با نام وارد شوید (خروج)
برای شما باقی مانده است! (?) (در حال بررسی…)
Alireza90 این پیشنهاد را به اشتراک گذاشته است  ·   ·  مدیر →

1 نظر

ورود
بررسی کن!
(در حال فکر کردن...)
تنظیم مجدد
یا با وارد شین
  • facebook
  • google
با نام وارد شوید (خروج)
در حال ارسال...
  • ناشناس نظر دادند  · 

    سلام لطفا برنامه تاچ سی را برای ویندوزفونی ها هم بسازید

پیشنهادات و راهنمای شیپور