... من پیشنهاد می کنم

برنامه ثبت مسیر حرکت روی مپ

برنامه ای که مسیر مسافرت یا پیاده روی شما رو سیو کنه و رو مپ نشون بده
همچنین نقطه مقصد رو روش علامت بزاری و وقتی بهش نزدیک شدی خبرت کنه، این مناسب کساییه که تو تاکسی و اتوبوس میخوابن و میترسن از محل پیاده شدنشون بگذره

4 رأی‏
رأی
ورود
بررسی کن!
(در حال فکر کردن...)
تنظیم مجدد
یا با وارد شین
  • facebook
  • google
با نام وارد شوید (خروج)
برای شما باقی مانده است! (?) (در حال بررسی…)
ناشناس این پیشنهاد را به اشتراک گذاشته است  ·   ·  مدیر →

0 نظر

ورود
بررسی کن!
(در حال فکر کردن...)
تنظیم مجدد
یا با وارد شین
  • facebook
  • google
با نام وارد شوید (خروج)
در حال ارسال...

پیشنهادات و راهنمای شیپور