... من پیشنهاد می کنم

برنامه نویسی

سلام لطفا اموزش برنامه نویسی برای ویندوز فون را قرار دهید چون از سایت بی نظیری مثه شما همچین انتظاری هست و کمبودش شدیدا حس میشه.

22 رأی‏
رأی
ورود
بررسی کن!
(در حال فکر کردن...)
تنظیم مجدد
یا با وارد شین
  • facebook
  • google
با نام وارد شوید (خروج)
برای شما باقی مانده است! (?) (در حال بررسی…)
Amir Hosein Zarrineh این پیشنهاد را به اشتراک گذاشته است  ·   ·  مدیر →

0 نظر

ورود
بررسی کن!
(در حال فکر کردن...)
تنظیم مجدد
یا با وارد شین
  • facebook
  • google
با نام وارد شوید (خروج)
در حال ارسال...

پیشنهادات و راهنمای شیپور